Chettinad

8 products found in Chettinad

Thenkulal Murukku-தேன்குழல் முறுக்கு

x

200 g ₹ 160.00
500 g ₹ 310.00
Thenkulal Murukku-தேன்குழல் முறுக்கு
Thenkulal Murukku-தேன்குழல்...
200 g
₹ 160.00
Qty

Spring Murukku- (Kai Murukku)

x

250 g ₹ 240.00
500 g ₹ 410.00
Spring Murukku- (Kai Murukku)
Spring Murukku- (Kai Murukku)
250 g
₹ 240.00
Qty

Chettinad Mullu Murukku-செட்டிநாடு முள்ளு முறுக்கு

x

200 g ₹ 160.00
400 g ₹ 260.00
Chettinad Mullu Murukku-செட்டிநாடு முள...
Chettinad Mullu Murukku-செட...
200 g
₹ 160.00
Qty

Athirasam-10pcs-அதிரசம்

x

Default Title ₹ 260.00
Athirasam-10pcs-அதிரசம்
Athirasam-10pcs-அதிரசம்
₹ 260.00
₹ 260.00
Qty

Chettinad Thattai-செட்டிநாடு தட்டை

x

250 g ₹ 180.00
500 g ₹ 300.00
750 g ₹ 420.00
Chettinad Thattai-செட்டிநாடு தட்டை
Chettinad Thattai-செட்டிநாட...
250 g
₹ 180.00
Qty

Seedai(Round)-சீடை(உருண்டை)

x

200 g ₹ 170.00
500 g ₹ 320.00
Seedai(Round)-சீடை(உருண்டை)
Seedai(Round)-சீடை(உருண்டை)
200 g
₹ 170.00
Qty

Seepu Seedai-சீப்பு சீடை

x

200 g ₹ 160.00
500 g ₹ 310.00
Seepu Seedai-சீப்பு சீடை
Seepu Seedai-சீப்பு சீடை
200 g
₹ 160.00
Qty

Ribbon Pakoda-ரிப்பன் பக்கோடா

x

250 g ₹ 180.00
500 g ₹ 300.00
750 g ₹ 420.00
Ribbon Pakoda-ரிப்பன் பக்கோடா
Ribbon Pakoda-ரிப்பன் பக்கோடா
250 g
₹ 180.00
Qty