Chettinad

8 products found in Chettinad

Thenkulal Murukku-தேன்குழல் முறுக்கு

x

200 g ₹270.00
500 g ₹395.00
Thenkulal Murukku-தேன்குழல் முறுக்கு
Thenkulal Murukku-தேன்குழல்...
200 g
₹270.00
Qty

Spring Murukku- (Kai Murukku)

x

250 g ₹240.00
500 g ₹380.00
Spring Murukku- (Kai Murukku)
Spring Murukku- (Kai Murukku)
250 g
₹240.00
Qty

Chettinad Mullu Murukku-செட்டிநாடு முள்ளு முறுக்கு

x

200 g ₹260.00
400 g ₹395.00
Chettinad Mullu Murukku-செட்டிநாடு முள...
Chettinad Mullu Murukku-செட...
200 g
₹260.00
Qty

Athirasam-10pcs-அதிரசம்

x

Default Title ₹280.00
Athirasam-10pcs-அதிரசம்
Athirasam-10pcs-அதிரசம்
₹280.00
₹280.00
Qty

Chettinad Thattai-செட்டிநாடு தட்டை

x

250 g ₹270.00
500 g ₹360.00
750 g ₹460.00
Chettinad Thattai-செட்டிநாடு தட்டை
Chettinad Thattai-செட்டிநாட...
250 g
₹270.00
Qty

Seedai(Round)-சீடை(உருண்டை)

x

200 g ₹260.00
500 g ₹400.00
Seedai(Round)-சீடை(உருண்டை)
Seedai(Round)-சீடை(உருண்டை)
200 g
₹260.00
Qty

Seepu Seedai-சீப்பு சீடை

x

200 g ₹260.00
500 g ₹390.00
Seepu Seedai-சீப்பு சீடை
Seepu Seedai-சீப்பு சீடை
200 g
₹260.00
Qty

Ribbon Pakoda-ரிப்பன் பக்கோடா

x

250 g ₹270.00
500 g ₹360.00
750 g ₹460.00
Ribbon Pakoda-ரிப்பன் பக்கோடா
Ribbon Pakoda-ரிப்பன் பக்கோடா
250 g
₹270.00
Qty