Product Filter

7 products found in KOVILPATTI

Kovilpatti Kadalai Mittai -கடலை மிட்டாய்

x

250 gms ₹ 150.00
500 gms ₹ 230.00
1000 gms ₹ 400.00
Kovilpatti Kadalai Mittai -கடலை மிட்டாய்
Kovilpatti Kadalai Mittai -...
250 gms
₹ 150.00
Qty

Ginger Candy-இஞ்சி மரப்பா

x

250 gms ₹ 160.00
Ginger Candy-இஞ்சி மரப்பா
Ginger Candy-இஞ்சி மரப்பா
250 gms
₹ 160.00
Qty

Kovilpatti Coco Mittai-கோவில்பட்டி கோகோ மிட்டாய்

x

500 gms ₹ 240.00
1000 gms ₹ 450.00

Sale

Kovilpatti Coco Mittai-கோவில்பட்டி கோக...
Kovilpatti Coco Mittai-கோவி...
500 gms
₹ 240.00
Qty

Coconut Jaggery Balls-கமர்கட்டு

x

250gms ₹ 130.00
500gms ₹ 230.00
750gms ₹ 320.00

Sale

Coconut Jaggery Balls-கமர்கட்டு
Coconut Jaggery Balls-கமர்க...
250gms
₹ 130.00
Qty

Kovilpatti Black Sesame Candy-கருப்பு எள் மிட்டாய்

x

500 gms ₹ 240.00
1000 gms ₹ 430.00

Sale

Kovilpatti Black Sesame Candy-கருப்பு ...
Kovilpatti Black Sesame Can...
500 gms
₹ 240.00
Qty

Kovilpatti Sesame Ball-கோவில்பட்டி எள்ளு உருண்டை

x

300 gms ₹ 260.00
Kovilpatti Sesame Ball-கோவில்பட்டி எள்...
Kovilpatti Sesame Ball-கோவி...
300 gms
₹ 260.00
Qty

Kovilpatti white Sesame Candy- வெள்ளை எள் மிட்டாய்

x

500 gms ₹ 240.00
1000 gms ₹ 430.00

Sale

Kovilpatti white Sesame Candy- வெள்ளை ...
Kovilpatti white Sesame Can...
500 gms
₹ 240.00
Qty