KOVILPATTI

7 products found in KOVILPATTI

Kovilpatti Peanut Candy (Chikki)-கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்

x

500 g ₹250.00
1000 g ₹380.00
Kovilpatti Peanut Candy (Chikki)-கோவில...
Kovilpatti Peanut Candy (Ch...
500 g
₹250.00
Qty

Ginger Candy-இஞ்சி மரப்பா

x

Default Title ₹160.00
Ginger Candy-இஞ்சி மரப்பா
Ginger Candy-இஞ்சி மரப்பா
₹160.00
₹160.00
Qty

Kovilpatti Coco Mittai-கோவில்பட்டி கோகோ மிட்டாய்

x

500 g ₹275.00
1000 g ₹410.00
Kovilpatti Coco Mittai-கோவில்பட்டி கோக...
Kovilpatti Coco Mittai-கோவி...
500 g
₹275.00
Qty

Coconut Jaggery Balls-கமர்கட்டு

x

250 g ₹180.00
500 g ₹252.00
750 g ₹325.00

Sale

Coconut Jaggery Balls-கமர்கட்டு
Coconut Jaggery Balls-கமர்க...
250 g
₹180.00
Qty

Kovilpatti Sesame Ball-கோவில்பட்டி எள்ளு உருண்டை

x

300 g ₹234.00

Sale

Kovilpatti Sesame Ball-கோவில்பட்டி எள்...
Kovilpatti Sesame Ball-கோவி...
300 g
₹234.00
Qty

Kovilpatti Black Sesame Candy-கோவில்பட்டி கருப்பு எள் மிட்டாய்

x

500 g ₹250.00
1000 g ₹380.00
Kovilpatti Black Sesame Candy-கோவில்பட...
Kovilpatti Black Sesame Can...
500 g
₹250.00
Qty

Kovilpatti white Sesame Candy-கோவில்பட்டி வெள்ளை எள் மிட்டாய்

x

500 g ₹250.00
1000 g ₹380.00
Kovilpatti white Sesame Candy-கோவில்பட...
Kovilpatti white Sesame Can...
500 g
₹250.00
Qty