Thoothukudi

4 products found in Thoothukudi

Tuticorin Macaroons-தூத்துக்குடி மக்ரூன்ஸ்

x

250 g ₹ 400.00
500 g ₹ 740.00
750 g ₹ 1,080.00
Tuticorin Macaroons-தூத்துக்குடி மக்ரூ...
Tuticorin Macaroons-தூத்துக...
250 g
₹ 400.00
Qty

Ghee Kuchi Mittai-நெய் குச்சி மிட்டாய்

x

250 g ₹ 380.00
500 g ₹ 700.00
Ghee Kuchi Mittai-நெய் குச்சி மிட்டாய்
Ghee Kuchi Mittai-நெய் குச்...
250 g
₹ 380.00
Qty

Butter Biscuit-வெண்ணை பிஸ்கட்

x

250 g ₹ 260.00
500 g ₹ 450.00
750 g ₹ 640.00
Butter Biscuit-வெண்ணை பிஸ்கட்
Butter Biscuit-வெண்ணை பிஸ்கட்
250 g
₹ 260.00
Qty

Tea Rusk (Nuts Rusk)-டீ ரஸ்க் 

x

250 g ₹ 270.00
500 g ₹ 490.00
750 g ₹ 700.00
Tea Rusk (Nuts Rusk)-டீ ரஸ்க் 
Tea Rusk (Nuts Rusk)-டீ ரஸ்க் 
250 g
₹ 270.00
Qty